IT-Stöd Skaraborg AB
All Systems Operational

About This Site

Välkommen till IT-Stöds statussida. Här ser du aktuell och historisk status för våra tjänster.

Serverfarm status   ? Operational
Internet status   ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Vi arbetar kontinuerligt för att leverera en effektiv och driftsäker hostingmiljö. Som ett led i detta kommer vi under lördagen den 20:e Oktober att utföra underhåll av nätverket i vår serverhall.
Vi kommer påbörja arbetet klockan 18:00 och räknar med att var klara 02:00 söndag morgon. Under delar av tiden kommer er tjänst vara oåtkomlig.

Med vänliga hälsningar,
IT-Stöd Skaraborg AB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

We work continuously to deliver an efficient and reliable hosting environment. As part of this, we will, during Saturday, October 20, carry out maintenance of the network in our server hall.
We will start work at 6pm and expect to be ready 2am Sunday morning. During parts of the time, your service will be inaccessible.

Sincerely,
IT-Stöd Skaraborg AB
Posted on Jan 16, 10:45 CET
Past Incidents
Feb 18, 2019

No incidents reported today.

Feb 17, 2019

No incidents reported.

Feb 16, 2019

No incidents reported.

Feb 15, 2019

No incidents reported.

Feb 14, 2019

No incidents reported.

Feb 13, 2019

No incidents reported.

Feb 12, 2019

No incidents reported.

Feb 11, 2019

No incidents reported.

Feb 10, 2019

No incidents reported.

Feb 9, 2019

No incidents reported.

Feb 8, 2019

No incidents reported.

Feb 7, 2019

No incidents reported.

Feb 6, 2019

No incidents reported.

Feb 5, 2019

No incidents reported.

Feb 4, 2019

No incidents reported.