Planerat underhåll av hostingmiljön / scheduled maintenance of hosting environment
Scheduled for Jan 16, 10:50 - 10:53 CET
Scheduled
Vi arbetar kontinuerligt för att leverera en effektiv och driftsäker hostingmiljö. Som ett led i detta kommer vi under lördagen den 20:e Oktober att utföra underhåll av nätverket i vår serverhall.
Vi kommer påbörja arbetet klockan 18:00 och räknar med att var klara 02:00 söndag morgon. Under delar av tiden kommer er tjänst vara oåtkomlig.

Med vänliga hälsningar,
IT-Stöd Skaraborg AB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

We work continuously to deliver an efficient and reliable hosting environment. As part of this, we will, during Saturday, October 20, carry out maintenance of the network in our server hall.
We will start work at 6pm and expect to be ready 2am Sunday morning. During parts of the time, your service will be inaccessible.

Sincerely,
IT-Stöd Skaraborg AB
Posted about 1 month ago. Jan 16, 2019 - 10:45 CET
This scheduled maintenance affects: Serverfarm status and Internet status.